Късчета история

В този раздел ще поставя акцент върху културно-историческите забележителности в България. Архитектурата която сме съумели да запазим през вековете ни въздейства по силен и неповторим начин, предизвиквайки уважение, гордост и наслада за сетивата от това което са постигнали предците ни !